Прикарпатський юридичний вісник №6-2/2017

Прикарпатський юридичний вісник №6-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бересток Б. П. Історичні аспекти створення та відродження Національної гвардії України

Годяк А. І. Деякі аспекти застосування принципу «єдиного вікна» під час здійснення ветеринарно-санітарного контролю

Гусєва Є. І. До питання участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху

Дем’янчук В. А. Дискусійні аспекти оцінки ефективності антикорупційної політики України

Детюк А. М. Сутність об’єкта адміністративно-правового регулювання державного замовлення у сфері освіти

Діордіца І. В. Функції кібернетичної деонтології

Думчиков М. О. Недоліки системи оподаткування України та концептуальні підходи до їх вирішення

Запотоцька О. В. Поняття та стадії дозвільного провадження у сфері безпечності та якості харчових продуктів

Зливко С. В. Аналіз кадрової технології конкурсного відбору на керівні посади пенітенціарної системи: проблеми та шляхи удосконалення

Іванов С. В. Шляхи розвитку методів контролю за реалізацією державної митної політики в Україні

Іванченко В. А. Недоліки законодавчих актів, якими урегульовано відносини у сфері мобілізації

Корнієнко Д. М. Досвід адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань із правоохоронними функціями у країнах із федеративним устроєм

Палагнюк Д. В. Адміністративні обов’язки тілоохоронців в Україні

Проскура Г. М., Рощук М. В. Розвиток електронного урядування у сфері екології в контексті реалізації права на доступ до екологічної інформації

Рєзнік О. М. Оцінка діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки держави

Солопенко В. В. Особливості правового регулювання видатків на параолімпійський спорт

Фатхутдінов В. Г. Місце громадської безпеки в системі національної безпеки

Харківський С. А. Адміністративно-правовий механізм раціонального використання земельних ресурсів

Хоменко А. В. Особливості розгляду публічно-правових спорів у сфері використання природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства

Хомишин І. Ю. Пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в Європейському освітньому просторі

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ

Абакумова Ю. В., Грозовський І. М. Розвиток кримінального законодавства про відповідальність за вчинення злочину у співучасті в радянській Україні

Андрушко А. В. Кримінально-правова протидія викраденню людей у США

Берднік І. В. Особливості кваліфікуючих ознак злочину «забруднення моря»

Березовський А. А. Про окремі аспекти реформування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності як заходів кримінально-правового впливу на сучасному етапі

Бойко В. В. Кримінологічні показники тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи в особливо великих містах України

Дідик С. Є., Кархут Р. В. Характеристика кваліфікованих видів втручання в діяльність судових органів за законодавством України та Республіки Польща

Костенко Я. В. Психологічні та правові особливості дитячої злочинності

Купар Д. Ю. Кримінальна відповідальність у системі заходів кримінально-правового характеру: поняття, ознаки та види

Мокряк М. О. Вплив засобів масової інформації на відтворення злочинності

Піцик Ю. М. Кримінально-правова характеристика кіберзлочинів проти власності

Тіщенко Є. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди

Шкута О. О. Сучасні проблеми реалізації кримінально-виконавчої політики як засобу запобігання злочинності: теоретико-прикладний аспект

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА

Михайленко В. В. Співвідношення засад верховенства права і законності у кримінальному процесі України

Шурашкевич В. М. Допит свідків під час розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Богатчук Д. П. Щодо віднесення добросовісного виконання зобов’язань до основних принципів сучасного міжнародного права

Жовтоніжко Л. М. Міжнародно-правове регулювання співробітництва європейських держав у галузі культури: стан наукової розробленості проблем теорії та практики

Стрельцова Є. Д. Визнання та виконання іноземних судових рішень: міжнародний вимір

СУДОУСТРІЙ

Федорова Т. C. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів та особливості його функціонування у сфері господарської юстиції України


Copyright © 2011-2024. Науковий журнал "Актуальні проблеми політики"